top of page

Backup Office 365

Cloud-based VMware virtual server rental service on demand.   

Backup 365.png

Features

High Availability

VMware virtual server data is stored independently on two separate physical storage systems, with three regular daily backups. 

High Performance

VMware virtual servers are equipped with the latest-generation Intel processors, with a minimum clock speed of 2.4GHz. They feature DDR4 memory and Enterprise Class SSDs. 

High Security

Data on VMware virtual servers is encrypted at the block level, and all connections to the virtual server are continuously scanned in real-time using Intrusion Prevention Systems (IPS), a Malicious Traffic Detection System (which identifies security risks in real-time connections), and an Identifying and Sharing Malicious IP Addresses system (which collects and shares information about harmful/dangerous IP addresses)

Continuous Monitoring

Provides a portal displaying real-time performance information and reports on security risks through periodic scanning of customer virtual machines (applies when customers consent)

Use-case

Di chuyển dữ liệu trong Microsoft 365 là việc thường xuyên trong các doanh nghiệp, đặc biệt khi có sự thay đổi về cấu trúc tổ chức, hợp nhất, chia tách tổ chức. 

Mục tiêu của việc di chuyển dữ liệu: 

 • Di chuyển dữ liệu từ một Microsoft 365 tenant hiện tại sang một Microsoft 365 tenant mới. 

 • Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu trong suốt quá trình di chuyển. 

 • Giảm thiểu thời gian gián đoạn và đảm bảo rằng dữ liệu có thể truy cập được sau khi di chuyển. 

 

Các bước tiến hành di chuyển dữ liệu: 

 1. Sử dụng Veeam Backup for Microsoft 365 để sao lưu toàn bộ dữ liệu từ tenant hiện tại, bao gồm email, SharePoint, OneDrive, và Microsoft Teams. 

 2. Thiết lập tenant Microsoft 365 mới, bao gồm việc tạo các tài khoản người dùng, nhóm, và các site SharePoint cần thiết. 

 3. Sử dụng Veeam Explorer for Microsoft 365 để khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu vào tenant mới. Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được khôi phục đầy đủ và đúng vị trí trong tenant mới. 

 4. Kiểm tra đảm bảo tất cả dữ liệu đã được chuyển thành công, không có dữ liệu bị mất. Xác nhận với người dùng cuối rằng họ có thể truy cập và sử dụng dữ liệu trong tenant mới mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. 

Backup 365 usecase.png
 • Cần những gì để triển khai Private Cloud?
  Để triển khai Private Cloud, cần có: Hạ tầng IT: Máy chủ, lưu trữ, mạng và các thiết bị liên quan. Phần mềm quản lý: Các phần mềm quản lý và ảo hóa để điều hành Private Cloud. Nhân lực: Đội ngũ IT có kỹ năng quản lý và vận hành hạ tầng. Kế hoạch bảo mật: Chiến lược và công cụ bảo mật để bảo vệ dữ liệu và tài nguyên.
 • Private Cloud khác gì so với Public Cloud?
  Public Cloud chia sẻ tài nguyên giữa nhiều người dùng và tổ chức, thường có chi phí thấp hơn và dễ dàng mở rộng. Trong khi đó, Private Cloud cung cấp tài nguyên dành riêng cho một tổ chức, đảm bảo bảo mật và kiểm soát tốt hơn nhưng thường đi kèm với chi phí cao hơn và yêu cầu quản lý phức tạp hơn.
 • Private Cloud có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ không?
  Private Cloud thường đòi hỏi đầu tư ban đầu và chi phí duy trì cao, do đó nó phù hợp hơn với các tổ chức lớn hoặc những tổ chức có yêu cầu bảo mật cao và tài nguyên IT đáng kể. Doanh nghiệp nhỏ có thể xem xét các giải pháp Hybrid Cloud hoặc Public Cloud để tiết kiệm chi phí.
 • Private Cloud có thể mở rộng như thế nào?
  Private Cloud có thể mở rộng bằng cách thêm tài nguyên vật lý như máy chủ, lưu trữ và thiết bị mạng. Tuy nhiên, việc mở rộng này cần có kế hoạch và đầu tư kỹ lưỡng để đảm bảo tính liên tục và hiệu suất của hệ thống.

Trải nghiệm dịch vụ
của chúng tôi ngay hôm nay

Đăng ký tư vấn các sản phẩm của TeraBox

Liên hệ Hotline
để được hỗ trợ sớm nhất

Vui lòng gọi cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ ngay

bottom of page