top of page

DR as a Service

Cloud-based VMware virtual server rental service on demand.   

isoflow-export-2024-07-19T03_30_39.280Z.png

Features

High Availability

VMware virtual server data is stored independently on two separate physical storage systems, with three regular daily backups. 

High Performance

VMware virtual servers are equipped with the latest-generation Intel processors, with a minimum clock speed of 2.4GHz. They feature DDR4 memory and Enterprise Class SSDs. 

High Security

Data on VMware virtual servers is encrypted at the block level, and all connections to the virtual server are continuously scanned in real-time using Intrusion Prevention Systems (IPS), a Malicious Traffic Detection System (which identifies security risks in real-time connections), and an Identifying and Sharing Malicious IP Addresses system (which collects and shares information about harmful/dangerous IP addresses)

Continuous Monitoring

Provides a portal displaying real-time performance information and reports on security risks through periodic scanning of customer virtual machines (applies when customers consent)

Use-case

Dự phòng toàn bộ hệ thống On-Premise bằng TeraBox Cloud 

Mô hình triển khai này phù hợp với khách hàng sử dụng hạ tầng VMware vSphere/ Hyper-V tại Data Center ở On-Premises và có nhu cầu DR hạ tầng lên hạ tầng TeraBox Cloud. 

Với mô hình triển khai này, TeraBox DR sẽ triển khai Veeam server ở hạ tầng khách hàng. Veeam tích hợp với hạ tầng ảo hoá On-Premise, kết nối đến môi trường TeraBox Cloud để thực hiện: 

 • Nhân bản và đồng bộ dữ liệu từ On-Premises lên môi trường TeraBox Cloud. 

 • Khôi phục hệ thống, đồng bộ dữ liệu khi cần thiết từ TeraBox về On-Premise. 

Toàn bộ dữ liệu trên đường truyền dều được mã hóa. 

Use-case DR.png

Dự phòng hệ thống trên nền tảng Cloud khác
bằng TeraBox Cloud 

Mô hình triển khai này phù hợp với khách hàng sử dụng cloud server tại nền tảng khác TeraBox và có nhu cầu DR hạ tầng lên hạ tầng TeraBox Cloud. 

Với mô hình triển khai này, TeraBox DR sẽ triển khai Veeam server ở hạ tầng khách hàng. Veeam tích hợp với hạ tầng ảo hoá kết nối đến môi trường TeraBox Cloud để thực hiện: 

 • Nhân bản và đồng bộ dữ liệu từ production lên môi trường TeraBox Cloud. 

 • Khôi phục hệ thống, đồng bộ dữ liệu khi cần thiết từ TeraBox về production. 

Toàn bộ dữ liệu trên đường truyền dều được mã hóa. 

Use-case DR.png

Bảng giá

 • Cần những gì để triển khai Private Cloud?
  Để triển khai Private Cloud, cần có: Hạ tầng IT: Máy chủ, lưu trữ, mạng và các thiết bị liên quan. Phần mềm quản lý: Các phần mềm quản lý và ảo hóa để điều hành Private Cloud. Nhân lực: Đội ngũ IT có kỹ năng quản lý và vận hành hạ tầng. Kế hoạch bảo mật: Chiến lược và công cụ bảo mật để bảo vệ dữ liệu và tài nguyên.
 • Private Cloud khác gì so với Public Cloud?
  Public Cloud chia sẻ tài nguyên giữa nhiều người dùng và tổ chức, thường có chi phí thấp hơn và dễ dàng mở rộng. Trong khi đó, Private Cloud cung cấp tài nguyên dành riêng cho một tổ chức, đảm bảo bảo mật và kiểm soát tốt hơn nhưng thường đi kèm với chi phí cao hơn và yêu cầu quản lý phức tạp hơn.
 • Private Cloud có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ không?
  Private Cloud thường đòi hỏi đầu tư ban đầu và chi phí duy trì cao, do đó nó phù hợp hơn với các tổ chức lớn hoặc những tổ chức có yêu cầu bảo mật cao và tài nguyên IT đáng kể. Doanh nghiệp nhỏ có thể xem xét các giải pháp Hybrid Cloud hoặc Public Cloud để tiết kiệm chi phí.
 • Private Cloud có thể mở rộng như thế nào?
  Private Cloud có thể mở rộng bằng cách thêm tài nguyên vật lý như máy chủ, lưu trữ và thiết bị mạng. Tuy nhiên, việc mở rộng này cần có kế hoạch và đầu tư kỹ lưỡng để đảm bảo tính liên tục và hiệu suất của hệ thống.

Trải nghiệm dịch vụ
của chúng tôi ngay hôm nay

Đăng ký tư vấn các sản phẩm của TeraBox

Liên hệ Hotline
để được hỗ trợ sớm nhất

Vui lòng gọi cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ ngay

bottom of page