top of page

Colocation

Cung cấp không gian hạ tầng để bố trí thiết bị, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, an toàn, ổn định

  • 1 gi
  • Ho Chi Minh City

Chi tiết liên hệ

  • Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page