Auteros Agent

Auteros Agent – Digital Assistant

Cộng tác đơn giản

  • Chế độ cục bộ: Phù hợp khi doanh nghiêp mới bắt đầu các dự án RPA hoặc chỉ có một số lượng nhỏ bot. Cộng tác giữa nhiều máy thông qua hệ thống điều khiển nguồn hoặc shared network folder. vì vậy bạn không cần phải xuất bản các tạo tác quy trình của mình cho một bộ điều phối hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho nó.
  • Chế độ cổng thông tin: Ứng dụng khi doanh nghiệp muốn mở rộng RPA và cần một nơi tập trung để quản lý tất cả các máy móc và quy trình.

Tự động hoá có giám sát

  • Xem các quy trình đã áp dụng bot.
  • Chạy thủ công cho các bot đã được áp dụng.

Tự động hoá không cần giám sát

  • Lên lịch chạy bot vào một thời điểm cụ thể trong ngày hoặc theo khoảng thời gian đã được lên lịch.
  • Lập lịch chạy nhiều bot cùng một lúc lần lượt theo thứ tự.

Dashboard & History

  • Xem chi tiết về cách các bot hoạt động