Auteros Portal

Auteros Portal

Quản lý và mở rộng bot trên trang quản trị DUY NHẤT

Quản lý người dùng

  • Quản lý, cấp quyền và vai trò cho người dùng

Tạo tác RPA

  • Quản lý các quy trình (quy trình) công việc đã được thiết lập
  • Quản lý các thiết bị (máy) sẽ chạy bot và cung cấp thông tin về thời gian thực khi chúng được kết nối hoặc ngắt kết nối
  • Quản lý các bot để chạy quy trình công việc

Lên lịch cho Bot làm việc

  • Lên lịch chạy bot vào một thời điểm cụ thể trong ngày hoặc theo khoảng thời gian
  • Tạo lịch chạy nhiều bot cùng một lúc lần lượt theo thứ tự

Dashboard

  • Theo dõi chi tiết về cách các bot hoạt động.
  • Thống kê các tạo tác RPA của doanh nghiệp bạn