Auteros Studio

Auteros Studio – Process Designer

Thiết kế dễ dàng với giao diện kéo-thả

 • Thiết kế quy trình làm việc DỄ DÀNG và NHANH CHÓNG
 • KHÔNG cần nhiều mã tiếp cận để phù hợp với từng vai trò trong công việc
 • Tổ chức tất cả quy trình trong MỘT trang quản trị
 • Giao tiếp giữa nhiều người dùng thông qua hệ thống điều khiển nguồn hoặc thư mục mạng được chia sẻ

Tích hợp tự động hoá được hầu hết các ứng dụng

 • Các hoạt động của UI Automation thực hiện cùng các ứng dụng từ desktop cho đến web: .NET, Java, SAP, Chrome, Firefox, IE
 • Công cụ UI Inspector để kiểm tra UI Structure
 • Tự động hóa Citrix và máy ảo với (bằng?) Hình ảnh và OCR
 • Tích hợp hoạt động với các ứng dụng thông thường: Excel, CSV, PDF, Email…
 • Mở rộng chức năng với các hoạt động tùy chỉnh.
 • Dễ dàng tích hợp AI

Ghi lại thao tác mẫu của người dùng

 • Auteros nắm bắt các thao tác khi đi qua các ứng dụng mục tiêu.
 • Sau đó, thông tin đã thu thập được sẽ tự động chuyển đổi thành quy trình công việc.

Code Editor hỗ trợ đầy đủ cho lập trình viên

 • Nhập Code với sự hỗ trợ của Intellisense
 • Dễ dàng tự động hóa API cho hầu hết các chức năng