Cloud Server

Cloud Server

Cung cấp máy chủ đám mây, quản lý tự động với tài nguyên linh hoạt và tối ưu theo nhu cầu sử dụng, với nhiều lựa chọn về backup và bảo mật.

Các gói dịch vụ chính

TeraBox hỗ trợ mở rộng cấu hình không giới hạn. Đăng ký ngay để trải nghiệm hoặc tùy biến cấu hình dịch vụ bạn muốn. Các dịch vụ bổ sung, vui lòng email về: sales@terabox.vn

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

CS–2SAS
380.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 2GB
 • HDD (SAS) 20GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS–4SAS
580.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 4GB
 • HDD (SAS) 40GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS–8SAS
1.080.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 4 core
 • RAM 8GB
 • HDD (SAS) 80GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS–16SAS
1.920.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 8 core
 • RAM 16GB
 • HDD (SAS) 120GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS-2SSD
420.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 2GB
 • SSD 20GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS4-SSD
640.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 4GB
 • SSD 40GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS8-SSD
1.240.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 4 core
 • RAM 8GB
 • SSD 80GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
CS16-SSD
2.160.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 8 core
 • RAM 16GB
 • SSD 120GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
1 vCPU
50,000đ/tháng
Mua
1 RAM
60,000đ/tháng
Mua
10GB HDD
40,000đ/tháng
Mua
10GB SSD
60,000đ/tháng
Mua
1 IP
100,000đ/tháng
Mua