Cloud Server

Cloud Server

Cung cấp máy chủ đám mây, quản lý tự động với tài nguyên linh hoạt và tối ưu theo nhu cầu sử dụng, với nhiều lựa chọn về backup và bảo mật.

Các gói dịch vụ chính

TeraBox hỗ trợ mở rộng cấu hình không giới hạn. Đăng ký ngay để trải nghiệm hoặc tùy biến cấu hình dịch vụ bạn muốn. Các dịch vụ bổ sung, vui lòng email về: sales@terabox.vn

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

CS -02-02-SS20
440.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 2GB
 • HDD (SAS) 20GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-02-04-SS40
660.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 4GB
 • HDD (SAS) 40GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-04-08-SS80
1.220.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 4 core
 • RAM 8GB
 • HDD (SAS) 80GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-08-16-SS120
2.220.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 8 core
 • RAM 16GB
 • HDD (SAS) 120GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-02-02-SD20
480.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 2GB
 • SSD 20GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-02-04-SD40
740.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 2 core
 • RAM 4GB
 • SSD 40GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-04-08-SD80
1.380.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 4 core
 • RAM 8GB
 • SSD 80GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
CS-08-16-SD120
2.460.000đ/tháng
Mua
 • vCPU 8 core
 • RAM 16GB
 • SSD 120GB
 • 1 IP
 • 100Mbps / 10Mbps
 • Premium support
vCPU 2Cores
120,000đ/tháng
Mua
RAM 2GB
160,000đ/tháng
Mua
10GB HDD
30,000đ/tháng
Mua
10GB SSD
50,000đ/tháng
Mua
1 IP
100,000đ/tháng
Mua