Thuê vị trí đặt máy chủ

Cho thuê chỗ đặt thiết bị

Dịch vụ Colocation của chúng tôi cung cấp không gian lưu trữ an toàn và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp để lưu trữ và quản lý thiết bị IT của bạn. Chúng tôi cung cấp nguồn điện, làm mát, và bảo vệ vật lý để đảm bảo thiết bị của bạn luôn hoạt động tốt. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ sung như theo dõi và bảo trì, sao lưu và khắc phục thảm họa. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dịch vụ và cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn.

Các gói dịch vụ chính

TeraBox hỗ trợ mở rộng cấu hình không giới hạn. Đăng ký ngay để trải nghiệm hoặc tùy biến cấu hình dịch vụ bạn muốn. Các dịch vụ bổ sung, vui lòng email về: sales@terabox.vn

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

COLO - 1U
1,650,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 500.000đ
 • Chuẩn không gian 1U
 • Công suất điện 400W
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 1 IP
COLO - 2U
1,950,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 500.000đ
 • Chuẩn không gian 2U
 • Công suất điện 500W
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 1 IP
COLO - 5U - 1
4,750,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,000,000đ
 • Chuẩn không gian 5U
 • Công suất điện 900W
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 3 IP
COLO - 5U - 2
5,500,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,000,000đ
 • Chuẩn không gian 5U
 • Công suất điện 900W
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 500Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 2 IP
COLO - 10U
8,000,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,000,000đ
 • Chuẩn không gian 10U
 • Công suất điện 1500W
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 500Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 3 IP
COLO - 21U
15,000,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,500,000đ
 • Chuẩn không gian 21U
 • Công suất điện 3KW
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 3 IP
COLO - 21U - OFF
13,000,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,500,000đ
 • Chuẩn không gian 42U
 • Công suất điện 3KW
COLO - 42U
25,000,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,500,000đ
 • Chuẩn không gian 42U
 • Công suất điện 6KW
 • Lưu lượng thông tin không giới hạn
 • Băng thông trong nước 100Mbps
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • 5 IP
COLO - 42U - OFF
23,000,000đ/tháng
Thanh toán 3 tháng Đặt chỗ
 • Phí khởi tạo: 1,500,000đ
 • Chuẩn không gian 42U
 • Công suất điện 6KW
Không gian đặt thiết bị
250,000đ/tháng
Đơn vị tính U Đặt chỗ
Công suất điện danh định
100,000đ/tháng
Đơn vị tính 100W Mua
Băng thông trong nước (không bao gồm cổng kết nối)
1,000,000đ/tháng
Đơn vị tính 100Mbps Mua
Băng thông quốc tế (không bao gồm cổng kết nối)
2,500,000đ/tháng
Đơn vị tính 5Mbps Mua
IP
150,000đ/tháng
< 8 IP/lần mua Mua
IP
120,000đ/tháng
Từ 8 đến 16 IP/lần mua Mua
IP
100,000đ/tháng
Từ 16 đến 32 IP/lần mua Mua
IP
80,000đ/tháng
Từ 32 đến 64 IP/lần mua Mua
IP
60,000đ/tháng
≥ 64 IP/lần mua Mua
Không gian đặt thiết bị mạng
500,000đ/tháng
Đơn vị tính 1U, 50W Đặt chỗ
Kết nối LAN
450,000đ/tháng
Đơn vị tính cổng 1Gbps Mua
Kết nối LAN
350,000đ/tháng
Cổng 100Gbps Mua