Giải pháp theo công nghệ

Giải pháp theo công nghệ

Robot Auteros có thể tương tác với giao diện người dùng và hỗ trợ cho các chương trình và trên nền tảng doanh nghiệp đang sử dụng.

Đa Môi Trường

Tự động hóa trên Web App

Tự động hóa mọi quy trình làm việc dựa trên trình duyệt, Auteros có thể điều hướng trình duyệt giống như con người.

Tự động hóa trên Desktop App

Auteros hỗ trợ tự động hóa cho các ứng dụng trên desktop được xây dựng từ C++, .NET đến Java.

Tự động hóa trên Virtual Desktops

Tự động hóa các ứng dụng trong môi trường ảo, ví dụ như ứng dụng Citrix hoặc Mainframe.

Tự động hóa dựa trên hình ảnh và văn bản

Tìm thấy các phần tử mục tiêu để tương tác bằng cách đối sánh ảnh chụp màn hình hoặc sử dụng OCR để đọc văn bản.

Đa Nền Tảng

Cơ sở dữ liệu

Xử lý dữ liệu từ các DBMS được sử dụng nhiều nhất như MSSQL, PostgreSQL, MySQL.

SAP

Đáp ứng nhu cầu thực thi từ đầu đến cuối các quy trình kinh doanh quan trọng trong SAP.

Microsoft Office

Hoạt động dễ dàng với Microsoft Word, Excel, Outlook và Exchange.

Salesforce

Giảm thiểu lỗi do con người gây ra, xác thực các tích hợp trong quy trình bán hàng.

Oracle

Tự động hóa liền mạch trên ngăn xếp Oracle.

ServiceNow

Tự động cập nhật tất cả các tùy chỉnh của doanh nghiệp.