Giải pháp theo lĩnh vực kinh doanh

Giải pháp theo lĩnh vực kinh doanh

Auteros giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất của nhân viên, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa chất lượng dịch vụ.

Auteros tự động hóa các công việc thủ công và có những quy tắc nhất định trong nghiệp vụ kế toán, hoàn thành nhanh chóng với độ chính xác tuyệt đối.

Tài khoản phải trả (AP)
 • Trích xuất dữ liệu, xác thực hóa đơn và xử lý thanh toán. 
 • Việc triển khai RPA trong AP sẽ cho phép giảm thời gian chu kỳ, giảm chi phí và ngăn ngừa các lỗi thủ công
Khoản phải thu (AR)
 • Trích xuất dữ liệu từ hóa đơn của nhà cung cấp và đơn đặt hàng của khách hàng, hóa đơn phải khớp với đơn đặt hàng
 • Chuyển hóa đơn tới người có thẩm quyền phê duyệt 
 • Tối ưu hóa việc lập hóa đơn và thanh toán của khách hàng
 • Cung cấp các báo cáo và phân tích về trạng thái các quy trình AR
Cân đối tài khoản kế toán
 • Thu thập dữ liệu, khớp các chi tiết thanh toán với dữ liệu của công ty 
 • Cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu suất điều chỉnh
Tự động hóa mục nhập nhật ký
 • Đọc tệp văn bản hoặc trang tính excel để tạo mục nhập
 • Thu thập thông tin từ các nền tảng khác nhau, làm phong phú dữ liệu đầu vào từ các quy trình AP và AR
 • Tải dữ liệu nhật ký vào hệ thống ERP
Báo cáo cuối tháng
 • Tự động đăng nhập vào nền tảng của mình
 • Tạo báo cáo, xuất dữ liệu sang bảng tính 
 • Xác thực dữ liệu để báo cáo chính xác và tuân thủ đúng yêu cầu
Báo cáo chi phí
 • Tự động hóa quy trình ghi nhật ký chi phí 
 • Đính kèm các biên lai tương ứng với từng mục chi phí 
 • Kiểm tra nhật ký chi phí và biên nhận để xác minh rằng không có sai sót nào được xảy ra

Giảm tải những thao tác thủ công, các thủ tục hành chính giúp phận nhân sự để tập trung vào: quản lý hiệu suất hiệu quả, giữ nhân viên gắn bó, xây dựng và nâng cao  thương hiệu nhà tuyển dụng.

Onboarding
 • Tạo tài khoản người dùng và địa chỉ email mới
 • Cấp phát tài nguyên phục vụ công việc
 • Cho phép quyền truy cập vào các tệp, ứng dụng của công ty
Offboarding
 • Tạo hồ sơ nghỉ việc
 • Thực hiện khảo sát cá nhân
 • Thông báo cho người có thẩm quyền
 • Thu hồi quyền truy cập hệ thống và tài sản của công ty
 • Xử lý các khoản thanh toán cuối cùng
Quản lý dữ liệu nhân viên
 • Quản lý toàn bộ dữ liệu về nhân viên, nhà thầu tại các văn phòng, chi nhánh khác nhau của công ty 
 • Đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục trên các hệ thống
Tìm ứng viên từ nhiều nguồn
 • Thu thập và sàng lọc hồ sơ và các mẫu đơn đăng ký trực tuyến
 • So sánh dữ liệu ứng viên với các yêu cầu công việc bằng các từ khóa mô tả công việc hoặc plugin RPA bằng Machine Learning
Quản lý chi phí và di chuyển
 • Hỗ trợ OCR thu thập biên lai, chi phí đi lại của nhân viên
 • Trích xuất dữ liệu cần thiết từ biên lai
 • Kiểm tra chéo các chi phí cá nhân theo quy định của công ty và quy định chi tiêu bên ngoài
Quản lý biên chế
 • Nhập chính xác dữ liệu để quản lý biên chế, quản lý tiền lương 
 • Giảm thời gian sử dụng bảng lương

Các bot sẽ tự động hóa quy trình sản xuất dựa trên quy tắc và giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Quản lý hàng tồn kho
 • Theo dõi hàng hoá từ nhà máy đến cửa hàng
 • Theo dõi mức tồn kho
 • Tự động đặt hàng, tạo biên lai
 • Theo dõi quá trình giao hàng
 • Trả lời email báo giá và truy vấn
Báo cáo hàng tồn kho
 • Tạo báo cáo hàng tồn kho
 • Gửi báo cáo cho quản lý hoặc nhân viên được chỉ định
Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM)
 • Auteros kết hợp với OCR và được lập trình để trích xuất dữ liệu sản phẩm hoặc phần tử cụ thể
 • Sao chép các bước cần thiết của con người để tạo ra một hóa đơn nguyên vật liệu.
Tự động hóa tại văn phòng
 • Auteros có thể sử dụng AI và OCR để thu thập dữ liệu trong nhiều tài liệu khác nhau dạng giấy hay dạng PDF trong các quy trình chuỗi cung ứng.

RPA có thể giúp bộ phận IT giải quyết các thách thức như quy trình dữ liệu dễ bị lỗi, giám sát mạng và quản lý nhân viên IT.

Quản lý dữ liệu
 • Nhập, truyền dữ liệu, cập nhật ngày tháng
 • Xác thực dữ liệu định kỳ
Quản lý mạng
 • Giám sát các kết nối và thực hiện chẩn đoán thường xuyên để đảm bảo rằng các máy chủ được kết nối với nhau. 
 • Thực thi các giao thức tùy thuộc vào sự ủy quyền của người dùng, dung lượng máy chủ và cường độ kết nối internet, đồng thời thông báo cho người dùng về các lỗi trong quá trình thực thi.
Quản lý quầy trợ giúp CNTT
 • Đặt lại mật khẩu và thông tin đăng nhập
 • Cài đặt và định cấu hình phần mềm hoặc ứng dụng trên các máy được chỉ định
 • Phản hồi các yêu cầu phần cứng (chuột, bàn phím)
Quản lý an ninh
 • Phát hiện các lỗ hổng hệ thống và các mối đe dọa truy cập trái phép
 • Tự động sao lưu hệ thống và cài đặt bản vá mới nhất
 • Từ chối quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu nhất định khi phát hiện ra nỗ lực vi phạm dữ liệu.

Auteros tự động hóa các công việc thủ công và có những quy tắc nhất định trong nghiệp vụ kế toán, hoàn thành nhanh chóng với độ chính xác tuyệt đối.

Cập nhật dữ liệu CRM
 • Tự động lấy  dữ liệu từ email, tin nhắn, khảo sát trực tuyến và cơ sở dữ liệu mới,…
 • Cập nhật dữ liệu CRM
Tạo tài khoản khách hàng
 • Trích xuất thông tin liên quan từ các cuộc trò chuyện được ghi lại
 • Điền vào các biểu mẫu để tạo tài khoản khách hàng
 • xác thực dữ liệu thanh toán so với thông tin ngân hàng 
 • Thông báo cho khách hàng về việc tạo tài khoản sau khi hoàn tất
Hỗ trợ cho quản lý bộ phận CSKH
 • Nạp dữ liệu của khách hàng như: nhân khẩu học, hành trình mua hàng, khiếu nại trước đó
 • Cung cấp thông tin cho quản lý bộ phận CSKH giúp họ dự đoán các thắc mắc của khách hàng trong tương lai và điều hướng vấn đề một cách nhanh chóng
Quản lý tiền hoàn lại của khách hàng
 • Trích xuất các yêu cầu hoàn tiền của khách hàng từ email, tin nhắn văn bản hoặc hệ thống bán hàng 
 • Bắt đầu quy trình hoàn tiền mà không cần sự can thiệp của con người
 • Gửi thông báo cho người dùng qua email hoặc tin nhắn để thông báo về việc tình trạng hoàn tiền