Sao lưu dữ liệu đưa lên “đám mây”

[:vi]Ngày nay, đối với các công ty, doanh nghiệp, việc quản lý tốt, hiệu quả dữ liệu của riêng công ty cũng như dữ liệu khách hàng và đối tác là một trong những bài toán được ưu tiên hàng đầu và đang không ngừng gây khó khăn cho họ. Sau đây, chúng ta sẽ cùng phân tích những thách thức và lựa chọn một giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ những dữ liệu quan trọng bằng cách sử dụng dịch vụ TeraBackup của Terabox.

Nhận dạng các thách thức:

Chi phí đầu tư và chi phí vận hành: Để sao lưu dữ liệu quan trọng, ban đầu các doanh nghiệp phải đầu tư, tính toán rất nhiều loại chi phí như chi phí cho phần cứng, phần mềm, mạng, chi phí cho quản trị viên, chi phí bảo trì, sửa chữa, … Ngoài ra họ còn phải tính toán khả năng mở rộng, nâng cấp thiết bị; phải kiểm soát việc bảo mật dữ liệu cũng như tính sẵn sàng cao của dữ liệu.

Thiên tai thảm họa tự nhiên: Việc mất dữ liệu có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau như: con người, phần mềm, phần cứng, virus, thiên tai,… mà rất khó có thể nói trước được. Chắc hẳn mọi người còn nhớ những thiên tai xảy ra vài năm gần đây trên thế giới như: thảm họa kép- động đất, sóng thần tại Nhật Bản hay lũ lụt ở Thái Lan năm 2011 hay gần đây nhất là lũ lụt ở Philippin đang xảy ra. Hậu quả là những công ty không có hệ thống sao lưu dữ liệu hay sao lưu và lưu trữ dữ liệu tại cùng địa điểm không thể phục hồi lại những dữ liệu quan trọng của mình.

Phương thức sao lưu truyền thống: Một thách thức nữa là phương pháp sao lưu thủ công truyền thống qua Tape hay lưu trữ tại thiết bị gắn ngoài bộc lộ nhiều mặt hạn chế về lưu trữ cục bộ, tốn thời gian và nhân lực, tính bảo mật, chi phí,… và dân không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các công ty hiện nay.

Bảo vệ dữ liệu luôn là yếu tố sống còn của một công ty doanh nghiệp. Nếu một ngày, vì một nguyên nhân chủ quan (con người) hay khách quan (thiên tai, máy móc,..), dữ liệu công ty bạn bị mất đi, chắc chắn công việc sẽ bị đình trệ gây chậm tiến độ, hưởng nhiều đến uy tín cũng như kinh tế. Lấy ví dụ cụ thể: hãy thử tưởng tượng xem một công ty về tài chính mất đi các dữ liệu kế toán thì sẽ ra sao? Một công ty về dịch vụ mất hết dữ liệu về khách hàng của mình thì sẽ thế nào? Hay một công ty về kinh doanh mất đi những thông tin hợp đồng quan trọng sẽ có hậu quả gì?

Xem thêm tại đây: https://www.terabox.vn/terabackup[:en]Today, for companies, businesses, good management, effective data of the company as well as customer and partner data is one of the top priority problems and is constantly causing difficult for them. In the following, we will analyze the challenges and select an effective solution for businesses to protect their critical data by using Terabox’s TeraBackup service.

Identification of challenges:

Investment costs and operating costs: In order to back up important data, enterprises must initially invest and calculate a wide range of costs such as hardware, software, network costs, and administration costs. maintenance, repair, etc. In addition, they have to calculate the ability to expand, upgrade equipment; Take control of data security as well as high availability of data.

Natural Disasters: The loss of data can come from a variety of factors such as people, software, hardware, viruses, disasters, etc., which are difficult to predict. Surely people remember the natural disasters occurring in recent years in the world such as the double disaster – earthquake, tsunami in Japan or flood in Thailand in 2011 or most recently floods in the Philippines are happening. As a consequence, companies that do not have data backup or backup and archiving systems in the same location can not recover their important data.

Traditional Backup: Another challenge is traditional manual backups over tape or storage on external devices that reveal limited local storage, time consuming, and manpower. security, costs, and people do not meet the growing demand of companies today.

Data protection is always a vital element of an enterprise. If one day, because of a subjective (human) or objective (disasters, machine, etc.) cause, your company data is lost, surely work will be delayed, Much to prestige as well as economics. Take a look at how a financial firm loses its accounting data. How will a service company lose data about its customers? Or what about a company losing business to important contract information?

See more here: https://www.terabox.vn/terabackup[:]

SHARE THIS POST

Để lại bình luận