SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

COMODO POSITIVE SSL
225.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cơ bản
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
COMODO SSL UCC
2.800.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 250,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm 02 website (SANs)
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
COMODO PREMIUM WILDCARD
5.445.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 250,000
 • Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Mạnh mẽ
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
COMODO SSL WILDCARD
4.160.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10,000
 • Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
COMODO SSL
805.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 250,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
COMODO SSL EV
3.060.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
COMODO EV MULTI-DOMAIN SSL
10.630.00đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm 02 website miễn phí (SANs)
 • Độ tin cậy: Cao nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có

CÁC GÓI DỊCH VỤ COMODO SSL ĐÃ BAO GỒM

 • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit.
 • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư.
 • Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động
 • Độ dài của khóa 2048 bit.
 • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn.
 • Triển khai không giới hạn server.
 • Dấu site seal bảo mật.
RAPID SSL
580.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
RAPID SSL WILDCARD
3.830.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10,000
 • Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
TRUE BUSINESS ID WILDCARD
12.240.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,250,000
 • Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
GEOTRUST QUICKSSL PREMIUM
2.865.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
GEOTRUST TRUE BUSINESS ID
3.190.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 2,500,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): 5.120.000đ / năm
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
GEOTRUST TRUE BUSINESS ID WITH EV
5.765.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000
 • Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ
 • Bảo mật thêm website (SANs): 6.090.000đ / năm
 • Độ tin cậy: Cao nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
SYMANTEC SECURE SITE
9.000.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): 7.050.000đ / năm
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
SYMANTEC SECURE SITE WILDCARD
45.000.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000
 • Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ
 • Bảo mật thêm website (SANs): Không
 • Độ tin cậy: Cao
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
SYMANTEC SECURE SITE WITH EV
19.500.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): 17.050.000đ / năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
SYMANTEC SECURE SITE PRO
19.300.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): 17.050.000đ / năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV
28.000.000đ/năm
Mua
 • Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000
 • Bảo mật 01 Website
 • Bảo mật thêm website (SANs): 25.085.000đ / năm
 • Độ tin cậy: Cao và an toàn
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có