Thông tin bản cập nhật Veeam 9.5 update 4a

Thông tin tóm tắt trong bản cập nhật bản 9.5 update 4a

  1. Nền tảng hỗ trợ
  • Microsoft windows server 2019
  • Microsoft windows server hyper-V 2019, exchange 2019, sharepoint 2019
  • Oracle Database 18c
  • Vmware vSphere 6.7 U2
  1. Tính năng tăng cường
  • Veeam Cloud Tier: Tích hợp cho phép mở rộng bộ lưu trữ backup lên trên các bộ lưu trữ public cloud như Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage
  • Veeam Cloud Mobility: Hỗ trợ khả năng restore dữ liệu backup tại hệ thống của khách hàng lên trực tiếp các nền tảng public cloud như AWS, Microsoft Azure và Azure Stack.
  • Staged Restore: tăng cường an toàn khi restore VM vào môi trường Datalab để kiểm tra virus hay cài đặt đoạn script can thiệp trong quá trì restore, đảm bảo an toàn cho hệ thống người dùng
  • Ngoài ra còn nhiều tính năng khác tăng cường thêm Veeam có thể tham khảo theo link: https://www.veeam.com/veeam_backup_9_5_whats_new_wn.pdf
SHARE THIS POST

Để lại bình luận