Veeam

Veeam Backup

Cung cấp dịch vụ quản lý tự động với tài nguyên linh hoạt và tối ưu theo nhu cầu sử dụng, với nhiều lựa chọn về backup và bảo mật.

10 lý do để chọn VEEAM

Bạn có biết, hơn 2.300 công ty đến 50.000 đơn vị trong 12 tháng trở lại, đã từ bỏ hệ thống sao lưu truyền thống cho những ứng dụng khác nhau tại doanh nghiệp?

* VEEAM so với các công cụ sao lưu truyền thống, có gì khác biệt?

 
TÍNH NĂNG
VEEAM AVAILABILITY SUITE
CÁC CÔNG CỤ SAO LƯU TRUYỀN THỐNG
1RTO < 15 phút cho tất cả ứng dụng và dữ liệu
2RPO < 15 phút cho tất cả ứng dụng và dữ liệu
3Được xây dựng cho trung tâm dữ liệu hiện đại
4Sao lưu và đồng bộ off-site một cách đơn giản
5Tích hợp toàn diện với hình thức phục hồi thảm họa theo mô hình đám mây
6Tích hợp với những công nghệ ưu việt của thiết bị lưu trữ thế hệ mới
7Quá trình kiểm thử phục hồi được tự động hoàn toàn 100%
8Thẩm định dữ liệu đã sao lưu để làm giảm thiểu rủi ro khi áp dụng vào môi trường thật
9Kiểm soát chủ động (với toàn bộ hệ thống)

Lý do thứ 11
NÊN CHỌN TERABOX

Khách hàng khẳng định VEEAM vượt trội
so với phương thức sao lưu truyền thống

96% đồng ý

rằng khả năng phục hồi của Veeam đạt được những yêu cầu về đáp ứng dịch vụ RTO, so với con số 76% đánh giá về phương thức sao lưu truyền thống.

83% số khách hàng

được khảo sát cảm thấy tự tin hơn khi ứng dụng giải pháp Veeam vào trong doanh nghiệp.

71% số khách hàng

nói rằng Veeam cho họ tính sẵn sàng cao (HA) hơn cho hệ thống.

84% cho rằng

sử dụng Veeam Virtual Lab tiết kiệm được đáng kể thời gian triển khai.

71% số khách hàng

nói rằng khả năng nhận thức về rủi ro của họ được cải thiện khi sử dụng các công cụ về giám sát và báo cáo của Veeam so với những giải pháp khác.

Giảm thiểu 350% thời gian triển khai

với Veeam thì bạn có thể tự setup trong vòng 15 phút, so với các công cụ sao lưu truyền thống thì bạn phải mất cả tuần.

VEEAM LOCAL BACKUP - VM
5,000,000 đ/
one time set-up Mua
 • VMWare / Hyper - V
 • 10 VMs
 • Veeam Backup & Replication Standard
VEEAM CLOUD BACKUP - VM STANDARD
500,000đ/month
30 DAYS FREE TRIAL Mua
 • Windows / Linux
 • 1 VM - 50 GB
 • Veeam Backup & Replication Standard
VEEAM CLOUD BACKUP - VM ADVANCED
2,500,000 đ/
month Mua
 • VMWare / Hyper - V
 • 3 VMs - 300 GB
 • Veeam Backup & Replication Enterprise
VEEAM CLOUND BACKUP - VM ENTERPRISE
Contact Sales/
sales@terabox.vn Mua
 • VMWare / Hyper - V
 • 5 VMs - 1 TB
 • Veeam Backup & Replication Enterprise Plus
VEEAM LOCAL BACKUP - SERVER
5,000,000 đ/
one time set-up Mua
 • Windows / Linux
 • 3 Servers
 • Veeam Agent for Windows/Linux
VEEAM CLOUND BACKUP - SERVER
800,000 đ/month
30 DAYS FREE TRIAL Mua
 • Windows / Linux
 • 1 Server - 50 GB
 • Veeam Agent for Windows/Linux